Памятка для суб'ектаў гаспадарання

Аб падачы звестак у рэестр суб'ектаў турыстычнай дзейнасці

У сувязі з частымі зваротамі суб'ектаў гаспадарання з нагоды падачы звестак у рэестр суб'ектаў турыстычнай дзейнасці (далей - рэестр), а таксама ўзнікаючымi пытаннямі і памылкамі пры запаўненні форм апавяшчэнняў Міністэрства спорту і турызму тлумачыць.

У адпаведнасці з артыкулам 141 Закона Рэспублікі Беларусь ад 25 лістапада 1999 г. № 326-З «Аб турызме» рэестр створаны для ўліку і сістэматызацыі інфармацыі аб суб'ектах турыстычнай дзейнасці, якія ажыццяўляюць сваю дзейнасць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Фарміраванне і вядзенне рэестра ажыццяўляюцца Міністэрствам спорту і турызму ў адпаведнасці з Інструкцыяй аб парадку фарміравання і вядзення рэестра суб'ектаў турыстычнай дзейнасці, зацверджанай пастановай Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь ад 21 кастрычніка 2016 г. № 19.

Уключэнне звестак у рэестр, унясенне змяненняў і (або) дапаўненняў ў звесткі, якія змяшчаюцца ў рэестры, і выключэнне такіх звестак з яго ажыццяўляюцца на падставе інфармацыі суб'екта турыстычнай дзейнасці, якая павінна ім прадастаўляцца ў Міністэрства спорту і турызму па ўсталяваных ім формах. Адпаведныя формы прадугледжаны ў дадатку да вышэйпаказанай Інструкцыі.

Падача звестак для першапачатковага ўключэння суб'екта турыстычнай дзейнасці ў рэестр ажыццяўляецца па форме 1. Дадзеная форма прадугледжвае падачу ў рэестр наступных звестак:

найменне суб'екта турыстычнай дзейнасці. Звяртаем увагу на тое, што найменне паказваецца ў адпаведнасці з найменнем, прысвоеным суб'екту турыстычнай дзейнасці пры здзяйсненні запісу пра яго ў Адзіным дзяржаўным рэгістры юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў (далей - АДР). Праверыць найменне можна на сайце АДР, а таксама ў пасведчанні аб дзяржаўнай рэгістрацыі суб'екта гаспадарання. Юрыдычныя асобы пры ўказанні сваёй назвы адлюстроўваюць інфармацыю аб яго арганізацыйна-прававой форме і бягучым найменні, індывідуальныя прадпрымальнікі - прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) і ўказанне на індывідуальнага прадпрымальніка;

рэгістрацыйны нумар у АДР, уліковы нумар плацельшчыка (для суб'ектаў турыстычнай дзейнасці, зарэгістраваных у Рэспубліцы Беларусь). Рэгістрацыйны нумар у АДР і ўліковы нумар плацельшчыка прадстаўляюць запісы ў АДР і сістэме пастаноўкі суб'екта гаспадарання на ўліку ў інспекцыі МПЗ па месцы яго знаходжання (месцы жыхарства) і складаюцца з дзевяці лічбаў.

Звяртаем увагу на тое, што ўказанне ў бланку пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі нумара бланка не з'яўляецца нумарам запісу ў АДР. З прычыны склаўшайся практыкі, рэгістрацыйны нумар у АДР і уліковы нумар плацельшчыка супадаюць.

адасобленыя падраздзяленні (філіялы, прадстаўніцтвы) юрыдычнай асобы. Дадзеныя звесткі падаюць выключна юрыдычныя асобы, паколькі ў сілу артыкула 51 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь толькі яны могуць мець адасобленыя падраздзяленні. Пры гэтым звяртаем увагу на тое, што пад адасобленымі падраздзяленнямі разумеюцца не толькі філіялы і прадстаўніцтвы, але і іншыя офісныя падраздзяленнi, размешчаныя па-за месцам знаходжання юрыдычнай асобы. Адрасы адасобленых падраздзяленняў паказваюцца ў рэквізітах суб'екта турыстычнай дзейнасці.

Прымаецца пад увагу тое, што акрамя юрыдычнага адрасу, юрыдычныя асобы таксама могуць валодаць адрасам памяшкання, па якім ажыццяўляецца іх фактычная дзейнасць. Аднак фактычны адрас не прызнаецца адасобленым падраздзяленнем юрыдычнай асобы. Разам з тым у апавяшчэнні неабходна ўказваць абодва адрасы, калі юрыдычны і фактычны адрасы супадаюць - паказваецца адзін адрас.

У дачыненні да індывідуальных прадпрымальнікаў адзначаем, што дадзеная катэгорыя суб'ектаў гаспадарання не паказвае звесткі аб наяўнасці адасобленых падраздзяленняў. Больш за тое, індывідуальныя прадпрымальнікі маюць права ажыццяўляць сваю дзейнасць як па месцы жыхарства, так і ў арандаваным памяшканні, паколькі ў цяперашні час наяўнасць офіснага памяшкання для аказання паслуг у працэсе ажыццяўлення турагенцкай дзейнасці не ўстаноўлена заканадаўствам у якасці абавязковай умовы. Аднак ажыццяўленне індывідуальным прадпрымальнікам дзейнасці па-за месцам свайго жыхарства прызнаецца ажыццяўленнем дзейнасці па фактычным адрасе, і ў апавяшчэнні неабходна ўказаць абодва адрасы;

арганізацыйныя формы турызму. Артыкул 3 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб турызме» вызначае тры асноўныя формы турызму:

міжнародны выязны турызм - турыстычнае падарожжа грамадзян Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, за межы тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;

міжнародны ўязны турызм - турыстычнае падарожжа замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, за выключэннем пастаянна пражываюых у Рэспубліцы Беларусь, у межах тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;

унутраны турызм - турыстычнае падарожжа грамадзян Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, у межах тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Для ўказанні адпаведнай формы турызму ў паведамленні насупраць кожнай формы турызму робiцца адзнака, якая можа быць выказана пры дапамозе "+" / "-", "так" / "не" або "Х" / "-".

Пры гэтым у раздзеле 5 апавяшчэння здзяйсненне іншых запісаў не патрабуецца. Указанне ў дадзеным раздзеле запісаў накшталт "турагенцкая дзейнасць", "тураператарская дзейнасць", "ТАА", "ЧУП" і іншае з'яўляецца няправiльным і не сведчыць аб занятку той ці іншай формай турызму;

адрас афіцыйнага сайта ў глабальнай кампутарнай сетцы Інтэрнэт, адрас электроннай пошты (пры іх наяўнасці), нумар кантактнага тэлефона;

звесткі аб прыпыненні турыстычнай дзейнасці, тэрміне такога прыпынення;

наяўнасць добраахвотнай сертыфікацыі турыстычных паслуг.

У адносінах да апошніх двух катэгорый звестак таксама здзяйсняецца адзнака, якая можа быць выказана пры дапамозе "+" / "-", "так" / "не" або "Х" / "-". У дачыненні да наяўнасці добраахвотнай сертыфікацыі турыстычных паслуг суб'ект гаспадарання паказвае нумар і дату выдачы сертыфіката адпаведнасці, тэрмін яго дзеяння.

Форма 2 у дадатку да Інструкцыі аб парадку фарміравання і вядзення рэестра суб'ектаў турыстычнай дзейнасці прадугледжвае ўнясенне змяненняў у раней унесеныя звесткі пра суб'ект турыстычнай дзейнасці. Па дадзенай форме падаюцца любыя звесткі, адрозныя ад тых, якія ўтрымліваюцца ў рэестры, пачынаючы з арганізацыйна-прававой формы і назвы суб'екта гаспадарання і аж да кантактных тэлефонаў, адрасоў электроннай пошты і сайта ў глабальнай кампутарнай сетцы Інтэрнэт.

Пры гэтым звяртаем увагу на тое, што змена арганізацыйна-прававой формы і (або) назвы юрыдычнай асобы, змена прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку (калі такое маецца) індывідуальнага прадпрымальніка не сведчыць аб з'яўленні новага суб'екта гаспадарання, паколькі за імі захоўваюцца бягучы рэгістрацыйны нумар у АДР і ўліковы нумар плацельшчыка. Для ўнясення адпаведных змяненняў у рэестр выкарыстоўваецца форма 2, неабходнасць падачы звестак па форме 1 у дадзеным выпадку адпадае.

Па форме 3 падаецца паведамленне для выключэння звестак пра суб'ект гаспадарання з рэестра. Звяртаем увагу на тое, што ў адпаведнасці з часткай восьмай артыкула 141 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб турызме» падставамі для выключэння звестак пра суб'ект турыстычнай дзейнасці з рэестра з'яўляюцца:

выключэнне суб'екта турыстычнай дзейнасці з АДР;

спыненне ім турыстычнай дзейнасці.

Пры наступе адпаведнага заснавання ў апавяшчэнні па форме 3 здзяйсняецца адпаведная адзнака.

Мінспорту таксама растлумачвае, што дадатковыя дакументы, матэрыялы або звесткі пры падачы звестак у рэестр, акрамя саміх апавяшчэнняў, не падаюцца.

Прадстаўленне інфармацыі суб'ектам турыстычнай дзейнасці ў Мінспорту ажыццяўляецца ў пісьмовай форме або ў выглядзе электроннага дакумента, падпісанага электронным лічбавым подпісам. Сканаваны дакументы не прызнаецца электронным дакументам.

Уключэнне звестак у рэестр, унясенне змяненняў і (або) дапаўненняў у звесткі, якія змяшчаюцца ў рэестры, выключэнне звестак з рэестра ажыццяўляюцца на працягу пяці рабочых дзён з моманту прадстаўлення суб'ектам турыстычнай дзейнасці апавяшчэння па ўсталяваных формах.

Прыкладанні

Дэпартамент па турызме

Інфармацыйныя рэсурсы